สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 21
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 604
 • จำนวนนักเรียน 1,080
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 853
 • จำนวนกรรมการ 538
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,933
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,471
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
  2. โรงเรียนบ้านโดนอาว
  3. โรงเรียนบ้านโนนเปือย
  4. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
  5. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
  6. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
  7. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
  8. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
  9. โรงเรียนบ้านชำม่วง
  10. โรงเรียนบ้านจานเลียว

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 7
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 166
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 381
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4998
 • เริ่มนับ 26 สิงหาคม 2561
 • IP:3.233.221.149

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

cool  ระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก  จะเปิดให้แต่ละโรงเรียนเข้าไปแก้ไขชื่อ นามสกุล ของนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน  ได้  ตั้งแต่วันที่  19  กันยายน  - 23  กันยายน  2561  ทางระบบกลุ่มจะโอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่ต่อไป  ขอบคุณครับ

 

cool  ระบบเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้แล้วนะครับ  สามารถพิมพ์ผ่านระบบเว็บไซต์ของกลุ่มโรงเรียนพนมดงรักได้เลย  http://pd61.sillapa.in

:21 กันยายน 2561

รายละเอียด :

laughing  ประชุมวันที่  11  กันยายน  2561  ณ โรงเรียนบ้านโดนอาว

เวลา  13.00  เป็นต้นไป

:7 กันยายน 2561

รายละเอียด :

smile ประชุมคณะทำงานระดับกลุ่มพนมดงรัก  วันที่ 6  กันยายน  2561ณ โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์  ตั้งแต่เวลา  09.00  เป็นต้นไป  ให้คณะทำงานเตรียมคอมพิวเตอร์มาด้วย

:3 กันยายน 2561

รายละเอียด :

ระบบการรับสมัครการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก

 • ระบบจะเปิดให้แต่ละโรงเรียนสมัครเข้าแข่งขัน  ตั้งแต่วันที่  30  สิงหาคม  

ถึงวันที่  4  กันยายน  2561

:3 กันยายน 2561

รายละเอียด :
ประชุมครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
 
        กลุ่มโรงเรียนพนมดงรักจะทำการประชุมครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนแต่ละโรง  เพื่อทำความเข้าใจในการลงระบบข้อมูล  ในการสมัครของครูและนักเรียนเพื่อทำการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนบ้านผือ  เวลา ๐๙.๐๐  เป็นต้นไป 

 

:28 สิงหาคม 2561

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า 40 6 1 47
2 โรงเรียนบ้านโดนอาว 39 6 1 46
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 37 10 0 47
4 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 31 2 1 34
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 30 8 1 39
6 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 30 2 1 33
7 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 29 11 0 40
8 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 27 5 1 33
9 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 26 6 1 33
10 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 26 5 2 33
11 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 26 6 0 32
12 โรงเรียนบ้านผือ 25 7 1 33
13 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 20 3 2 25
14 โรงเรียนบ้านปะทาย 16 2 0 18
15 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 12 4 0 16
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 10 1 1 12
17 โรงเรียนบ้านชำม่วง 10 3 1 14
18 โรงเรียนบ้านจานเลียว 10 2 0 12
19 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 8 4 1 13
20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ 5 6 0 11
21 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 5 2 1 8
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า 48 40
85.11%
6
12.77%
1
2.13%
47
2 โรงเรียนบ้านโดนอาว 46 39
84.78%
6
13.04%
1
2.17%
46
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 48 37
78.72%
10
21.28%
0
0.00%
47
4 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 34 31
91.18%
2
5.88%
1
2.94%
34
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 42 30
76.92%
8
20.51%
1
2.56%
39
6 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 33 30
90.91%
2
6.06%
1
3.03%
33
7 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 41 29
72.50%
11
27.50%
0
0.00%
40
8 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 35 27
81.82%
5
15.15%
1
3.03%
33
9 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 35 26
78.79%
6
18.18%
1
3.03%
33
10 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 34 26
78.79%
5
15.15%
2
6.06%
33

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรักณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม